Nội thất Phòng thí nghiệm
wjh0722
Vòi rửa Phòng thí nghiệm WJH0723
Vòi rửa phòng thí nghiệm WJH0822
Vòi rửa phòng thí nghiệm WJH0922
Vòi rửa phòng thí nghiệm WJH0731b
Vòi rửa Phòng thí nghiệm WJH0531A
Vòi rửa Phòng thí nghiệm WJH0531
Vòi rửa Phòng thí nghiệm WJH0233C
Vòi rửa Phòng thí nghiệm WJH0233a
Vòi rửa Phòng thí nghiệm WJH0716
Vòi rửa Phòng thí nghiệm WJH0713
Vòi rửa phòng thí nghiệm WJH0211B
Vòi rửa phòng thí nghiệm WJH0211D
Vòi rửa phòng thí nghiệm WJH0211B
Vòi rửa phòng thí nghiệm WJH0211D
Vòi rửa phòng thí nghiệm WJH0512

Vòi rửa chuyên dụng cho Phòng thí nghiệm

Tên SP: Vòi rửa phòng thí nghiệm
Nhà SX: RWD – Đài Loan
Cty TNHH 2A N/khẩu & PP
SP chuyên dụng trang bị phòng thí nghiệm, được thiết kế tinh tế, độ bền cao, chi phí giá thành thấp.