Quạt hút hoi hóa chất MPCF-250_1
Quạt hút hoi hóa chất MPCF-250_5
Quạt hút hoi hóa chất MPCF-250_4
Quạt hút hoi hóa chất MPCF-250_3
Quạt hút hoi hóa chất MPCF-250_2

Quạt hút hơi hóa chất và khói, bụi độc hại

Tên SP: Quạt hút hóa chất
Model: MPCF-200; MPCF-250; MPCF-300
Đơn vị NK&PP: Cty TNHH 2A
Tem mác rõ ràng, bảo hành bảo trì đầy đủ
Hiệu xuất cao, bền, giá thành chi phí thấp