Quạt hút khí khói bụi hóa chất
Quạt hút khí khói hóa chất MPCF
Quạt hút khí hóa chất MPCF
Quạt hút hóa chất MPCF
Quạt hút bụi hóa chất MPCF
Catalog quạt hút Phòng thí nghiệm MPCF

Quạt hút hơi hóa chất và khói, bụi độc hại

Tên SP: Quạt hút hóa chất
Model: MPCF-200; MPCF-250; MPCF-300
Đơn vị NK&PP: Cty TNHH 2A
Tem mác rõ ràng, bảo hành bảo trì đầy đủ
Hiệu xuất cao, bền, giá thành chi phí thấp