Mặt lạ hàn 3M
Mặt là hàn 3M 07-0012-31bl
Mặt nạ hàn 3M 07-0012-31AH
Mặt nạ hàn 3M 04-1516-15

Mặt nạ hàn 3M chuyên dụng

Tên SP: Mặt nạ hàn
* Nhà sản xuất: 3M  Malaysia
* Đơn vị PP: Cty TNHH 2A
* Đáp ứng TC: ANSI Z87.1-2010 & EN 379:2004
    TCVN 5083-90 (ISO 4850 -1979)
* Mức bảo vệ UV/IR: 12
* Giao hàng, đống gói theo yêu cầu.