Khay chống tràn dầu SPP104
dùng xe đầy Pallet 2 phuy
Hình ảnh sử dụng thực thế SPL104
khay chống tràn PSD-SPP102
mô hinh sử dụng Pallet chống tràn
Xe lâng Pallet

Khay (pallet) chống tràn hóa chất SPP104

Tên SP: Khay chống tràn tên khác Pallet chống tràn
Model: SPP104
Nhà sản xuất: SYSBEL
Đơn vị NK&PP: Cty TNHH 2A
SP đáp ứng TC: EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)
Độ bền cao, dễ sử dụng và di chuyển, giá thành chi phí thấp