CHỤP HÚT PHÒNG THÍ NGHIỆM WJH0604BB
Chụp hút Phòng thí nghiệm WJH0605
CHỤP HÚT PHÒNG THI NGHIEM WJH0604B
CHUP HUT PHONG THI NGHIEM WJH0604A
Chụp hút Phòng thí nghiệm WIH0604
Chụp hút Phòng thí nghiệm WJH0603
Chụp hút Phòng thí nghiệm WJH0601
Chụp hút Phòng thí nghiệm WJH0602

Chụp hút Phòng thí nghiệm WJH0601; 602; 603; 604

Tên SP: Chụp hút phòng thí nghiệm hay chụp hút khí khói mùi độc hại phòng thí nghiệm
Mã SP: WJH0602; 0602; 0603; 0604
Nhà sản xuất: RWD – Đài Loan
Đơn vị NK&PP: Cty TNHH 2A
Lắp đặt, sử dụng dễ dàng
Hiệu suất cao, chi phí giá thành thấp.