Buồng rửa mắt tắm kết hợp
Buồng tắm toàn thân khẩn cấp WJH0784
WJH0786_cataloge
WJH0784_Catalog
Buồng tắm toàn thân khẩn cấp WJH0786:

Buồng tắm toàn thân khẩn cấp

Tên SP: , Buồng tắm toàn thân khẩn cấp. Bồn rửa mắt kết hợp tắm toàn thân hay Bồn rửa mắt tắm khẩn cấp
* Nhập khẩu từ nhà sản xuất Thương hiệu, Uy tín trên quốc tế
* Sản phẩm đạt chuẩn: ANSI Z358.1 và TCVN
* Ứng dụng: Trong việc sơ cấp cứu, xử lý, rửa khẩn cấp vết thương hoặc những tổn hại khác do văng bắn hóa chất, chất độc hại hoặc vật thể ngoại vi khác xâm hại, bám dính vào mắt, mặt, hoặc thân thể NLĐ.