Bồn rửa mắt khẩn cấp wjh0359B
bồn rửa mắt wjh0359
Bồn rửa mắt khẩn cấp wjh0359B
Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0759A
bồn rửa mắt khẩn cấp wjh0959
Bồn rửa mắt khẩn cáp Model SE-491
Bồn rửa mắt wjh0355
Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0355A
Bồn rửa mắt tắm khẩn cấp wjh0358a-1
Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0858
Bồn rửa mắt khẩn cấp WJH0958
Bồn rửa mắt tắm khẩn cấp model SE690
Bồn rửa mắt khẩn cấp 0758a
Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp WJH0358B
Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp WJH0358
Bồn rửa mắt tắm khẩn cấp EW607
Hình ảnh thực tế sử dụng bồn rửa mắt khẩn cấp wjh0758

Bồn rửa mắt khẩn cấp loại chân đứng

Tên SP: Bồn rửa mắt khẩn cấp, Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp, Bồn rửa mắt khẩn cấp Loại chân đứng
* Nhập khẩu từ nhà sản xuất có: Thương hiệu, Uy tín trên quốc tế
* Sản phẩm đạt chuẩn: ANSI Z358.1 và TCVN
* Ứng dụng: Trong việc sơ cấp cứu, xử lý, rửa khẩn cấp mọi vết thương hoặc những tổn hại khác do văng bắn hóa chất, chất độc hại hoặc vật thể ngoại vi khác xâm hại, bám dính vào mắt, mặt, hoặc thân thể.
* Bảo hành: 24 tháng