Bộ ưng cứu trống tràn dàu hóa chất 240L
Bộ ứng cứu tràn dầu hóa chất 120L
Bộ ưng cứu tràn dầu 30L
Bộ ưng cứu trống tràn dàu hóa chất 240L
Bộ ưng cứu tràn dầu 60L

Bộ ứng cứu Tràn Dầu Hóa Chất (30L đến 240L)

Tên SP: Bộ ứng cứu tràn dầu hóa chất
– SP đạt chuẩn: EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)
– Được chế tạo và sản xuất đa cấu hình (30L đến 240L)
– Hiệu suất tối ưu
– Giá thành chi phí thấp, bền, lắp đặt, vận hành, sử dụng dễ dàng thuận tiện