Haws 9082
dung-dịch-rửa-mắt-plum-4694
Bộ chai dung dịch rửa mắt plum 4694-416×584

Bộ chai dung dịch rửa mắt khẩn cấp

Tên SP: Bộ dung dịch rửa mắt 
Đơn vị PP: Cty TNHH 2A
* Tiêu chuẩn QT: SS-EN ISO9002, SS-EN 46002, SS-EN 552, 556, DIN 12930
* Loai: 1 chai; bộ 2 chai hoặc bộ 3 chai
 Dung dịch nước rửa mắt: hiệu quả, nhanh chóng và an toàn để rửa mắt trong trường hợp khẩn cấp.