Bộ hai chai dung dịch rưa mắt
dung-dịch-rửa-mắt-plum-4694
chai-nước-rửa-mắt-khẩn-cấp-plum
Eye wash solution
chai-dung-dịch-rửa-mắt-plum
Chai dung dịch rửa mắt PH Neutral
Bộ chai dung dịch rửa mắt plum 4694-416×584
4611
4708
4773
4803_combistation-duo_557x580px_web-1
Chai-dung-dịch-rửa-mắt-plum4802-324×324

Bộ chai dung dịch rửa mắt khẩn cấp

Tên SP: Bộ dung dịch rửa mắt 
Đơn vị PP: Cty TNHH 2A
* Tiêu chuẩn QT: SS-EN ISO9002, SS-EN 46002, SS-EN 552, 556, DIN 12930
* Loai: 1 chai; bộ 2 chai hoặc bộ 3 chai
 Dung dịch nước rửa mắt: hiệu quả, nhanh chóng và an toàn để rửa mắt trong trường hợp khẩn cấp.