Category Archives: Tin tức

Pháp luật về An toàn lao động và thiết bị bảo hộ lao động

Pháp luật an toàn lao động

TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – BẢO HỘ LAO ĐỘNG Mã số Tên tiêu chuẩn TCVN 1841-76 TCVN 6692-00 Bao tay bảo hộ lao động bằng da, giả da và bạt TCVN 2291-78 Phương tiện bảo vệ người lao động – Phân loại TCVN 2606-78 Phương tiện bảo vệ tay – Phân loại TCVN […]

Ý nghĩa tầm quan trong bảo hộ lao động

Sức khỏe người lao động

  Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân ý nghĩa tầm quan trọng và tính ứng dụng thực tế Sức khỏe NLĐ là tài sản vô giá của nhân loại, An toàn lao động là Hạnh phúc của NLĐ và NSDLĐ. Trong quá trình lao động và tham gia vào hoạt động sản xuất, nghiên […]