BỒN RỬA MẮT - TẮM KHẨN CẤP

Thiết bị rửa mắt tắm khẩn cấp

Bồn rửa mắt khẩn cấp cơ động

Thiết bị rửa mắt tắm khẩn cấp

Bồn rửa mắt khẩn cấp loại chân đứng

Thiết bị rửa mắt tắm khẩn cấp

Bồn rửa mắt khẩn cấp loại treo tường

Thiết bị rửa mắt tắm khẩn cấp

Vòi rửa mắt khẩn cấp loại để bàn

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Bộ chai dung dịch rửa mắt khẩn cấp

THIẾT BỊ ỨNG CỨU TRÀN DẦU - HÓA CHẤT KHẢN CẤP

Thiết bị ứng cứu tràn dầu hóa chất

Khay chống tràn dầu hóa chất SPL001

Thiết bị ứng cứu tràn dầu hóa chất

Khay (pallet) chống tràn hóa chất SPP104

Thiết bị ứng cứu tràn dầu hóa chất

Khay (Pallet) chống tràn dầu hóa chất PSP-SPP102 (2 Phuy)

Thiết bị ứng cứu tràn dầu hóa chất

Khay chống tràn dầu hóa chất PSD – SPP103 (4 Phuy)

Thiết bị ứng cứu tràn dầu hóa chất

Bộ ứng cứu Tràn Dầu Hóa Chất (30L đến 240L)

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thiết bị phòng thí nghiệm

Giá treo dụng cụ phòng thí nghiệm

Thiết bị phòng thí nghiệm

Chậu rửa hóa chất phòng thí nghiệm

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Khẩu trang đa năng người bạn đồng hành cuộc sống

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Khẩu trang phòng thí nghiệm, phòng sạch

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Ủng dép giầy phòng sạch

Thiết bị phòng thí nghiệm

Vòi rửa chuyên dụng cho Phòng thí nghiệm

THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Khẩu trang bảo hộ lao động

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Găng tay Công nghiệp chuyên dụng

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Bộ chai dung dịch rửa mắt khẩn cấp

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Găng tay phòng sạch chuyên dụng

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Quần áo bảo hộ lao động các loại

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Mũ bảo hộ lao động sử dụng cho công trường

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Giầy dép ủng bảo hộ lao động

Thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Nón (mũ) Phòng sạch chuyên dụng

THIẾT BỊ BẢO VỆ BẢO HỘ KHÁC

THÔNG TIN CẦN BIẾT

ĐỐI TÁC